Amira Holubí dům - prostě Ajmi

Absolvování Svodu mladých - Kostelec n.L. 23.3.2019 - závěr: vyrovnaná, klidná

 Dysplazie  kyčelních kloubů - MVDr Petráš -  Závěr  A  /bez příznaků dysplazie/

 Dysplazie loketních kloubů - MVDr Petráš - Závěr O /bez příznaků dysplazie/

 Detekce onemocnění JLPP - N/P /vyhovuje/

 Více údajů pod záložkou Ajmi / lišta vlevo


v naší psí smečce od 1 roku věku /od 11/2018/